Triggerpoint Therapie

Heb je al jaren last van dezelfde (chronische) klachten, voelen bepaalde spieren stijf aan en zijn ze pijnlijk als je er op drukt of maak je voor je beroep of sport vaak dezelfde beweging die steeds meer pijn gaat doen​? Grote kans dat je last hebt van triggerpoints !

 
 
 
 

Diverse effecten van triggerpoints zijn b.v.:              

-pijn (soms heb je al zo lang last dat het moeilijk is om aan te geven waar de  pijn nu  werkelijk zit)
-problemen met bewegen (stijfheid, krachtverlies, beperkte beweeglijkheid)
-andere diverse symptomen, zoals wazig of dubbel zien,  evenwichtsstoornissen, tintelingen, jeuk, verdoofd en/ of brandend  gevoel.

Een myofasciaal triggerpoint (MtrP) is een lokale kramptoestand in de spier en deze ontneemt een stukje functie (kracht, coordinatie en lenigheid) van de spier. Veel (chronische) pijnklachten worden veroorzaakt door triggerpoints. Vaak veroorzaken ze niet alleen pijn op de plaats zelf, maar ook of juist op andere plaatsen (uitstralingspijn). Hierdoor (en door onwetendheid van triggerpoints) word vaak de verkeerde plek behandeld. Dit verklaart ook waarom andere behandelmethoden niet altijd het gewenste resultaat geven.

In een triggerpointbehandeling gaan we op zoek naar de oorzaak van de pijn. Soms spelen dingen uit het verleden (b.v. een ongeluk of stress) een oorzaak bij het ontstaan van triggerpoints.

De triggerpoint behandeling bestaat uit:

-een anamnese (gesprek waarin ik voldoende informatie hoop te krijgen om de triggerpoints te vinden en eventueel de oorzaak)
-een testje (mits van toepassing); welke beweging heb je nou eigenlijk het meeste last van
-onderzoek; waar zitten de triggerpoints
-behandeling van de triggerpoints; vind gelijk na het vinden van de triggerpoint plaats
-herhaling van het testje; voel je nu verschil met de eerste keer
-advies over dagelijkse dingen, waar je op kunt letten om te voorkomen dat de  triggerpoints terugkomen, erger worden of blijven bestaan.
-instructie over de zelfbehandeling; het is de bedoeling dat je zelf thuis aan de  slag gaat met de triggerpoints. 
Alleen door zelf meerdere keren per dag 2 tot 3 triggerpoints te gaan behandelen in combinatie met de behandeling van de triggerpointcoach kan je het beste resultaat bereiken.

Het is belangrijk om na de behandeling even te blijven bewegen en dus niet gelijk voor een lange rit in de auto te stappen, want daardoor neemt de doorbloeding af.

Alles wat je na de behandeling voelt hoort erbij, het feit dat je lichaam reageert is positief.

De eerste behandeling duurt 40 minuten, daarna is de behandelingsduur en
-frequentie afhankelijk van de klacht.

Naarmate het beter gaat bouwen we de behandelingsfrequentie af.

Na 3 of 4 behandelingen evalueren we of de behandeling voldoende resultaat heeft opgeleverd tot nu toe en of het zinvol is om door te gaan.

 

Wat is een triggerpoint?

Een triggerpoint is een plaatselijke kramp in een spier en voelt aan als een harde (pijnlijke) plek, die zeer diverse verschijnselen kunnen geven. B.v. pijn, bewegingsbeperking, tintelingen, gevoelloosheid, jeuk, verdoofd of brandend gevoel, maar ook evenwichtsstoornissen en wazig of dubbel zien. Kenmerkend is ook dat ze niet alleen pijn veroorzaken op de plek zelf, maar ook op andere plaatsen (afgeleide pijn).

Waar zitten triggerpoints?
Triggerpoints zitten in alle spieren, vooral in de spierbuik. Dit is het middelste gedeelte van de spier tussen de pezen in. Bijna iedereen heeft wel ergens triggerpoints, maar vaak zijn ze niet actief. Dit noemen we latente triggerpoints. Deze latente triggerproints geven alleen pijn als je er op drukt. Ze kunnen wel klachten veroorzaken, zoals een beperkte beweging en spanning in de spier.

Actieve triggerpoints geven wel (pijn) klachten, dit kan zowel plaatselijke als afgeleide pijn (=pijn op een andere plek dan waar de triggerpoint zich bevindt) zijn. Actieve triggerpoints geven constante gevoeligheid en/of pijn en ze zorgen ervoor dat de spier verkort blijft en verzwakt is. De bewegingsvrijheid is hierdoor ook vaak beperkt.

Hoe ontstaan triggerpoints?
?door langdurig aangehouden, veel herhaalde of ongewone  spierspanningen
-verkeerde (werk)houding.
-stress
-inactiviteit (gips, brace e.d.)
-acuut trauma, zoals b.v. een val, ongeluk of spierscheuringen.

In alle gevallen dus een belasting van de spier die de belastbaarheid (=de mate waarin je lichaam je dagelijkse- en/of sportbelasting lichamelijk en geestelijk aan kan) kortdurend herhaaldelijk of langdurig overstijgt (=overbelasting). Door deze overbelasting raakt de spiercel verkort en verdikt en ontstaat vermindering van de bloedtoevoer, waardoor een te kort aan bloed en zuurstof ontstaat. Hierdoor krijgt de spier niet voldoende voedingsstoffen en zuurstof en houdt de spierspanning aan. Er ontstaat een vicieuze cirkel die zichzelf in stand houdt en waardoor de triggerpoint in stand en de spier verkort blijft.

Hoe behandel je triggerpoints?
Bij triggerpoint-therapie willen we vooral dat de doorbloeding in de triggerpoint weer op gang komt, waardoor het lichaam eigenlijk verder de rest zelf doet en het herstel in gang zet.
Dit doen we door het triggerpoint te deactiveren door een strijking te geven over de triggerpoint in de spier. De huid nemen we hierbij niet mee. Door deze strijking wring je als het ware de triggerpoint uit, waardoor deze vol kan stromen met bloed en dus nieuwe voedingstoffen. Dit kon eerder niet doordat door de verkramping in de spier de doorstroming was belemmerd.

Door behandeling van de therapeut en zelf dagelijks de strijkingen toe te passen zal de triggerpoint op een gegeven moment verdwijnen, mits deze niet in stand word gehouden door dagelijkse overbelastende activiteiten.
Samen met de triggerpoint behandelaar kan er gekeken worden naar de oorzaak van het ontstaan van je triggerpoints en zo kan je daarin eventueel zelf actie ondernemen om te voorkomen dat ze steeds weer terugkomen of je kan zelf je triggerpoints blijven behandelen om ze zo onder controle te houden.

 

Zijn triggerpoints hetzelfde als accupunctuurpunten?
Voor een groot deel komen de triggerpoints (ongeveer 60 %) overeen met de accupunctuurpunten, toch is de uitgangsbasis van de behandeling niet hetzelfde. Bij triggerpoint-therapie gaan we niet uit van meridianen en energiebanen, zoals bij de accupunctuur het geval is, maar puur vanuit de spieren en afgeleide pijn.

Welke klachten zou je kunnen behandelen met triggerpointtherapie?

-(spannings)hoofdpijn
-migraine
-nek- / schouderklachten
-whiplash
-tinnitis (=oorsuizen) veroorzaakt door de SCM=m.sternocleidomastoideus
-TMJ=temporo mandibulair joint dysfunction (=kaakdysfunctie)
-pijn in gezicht
-(onverklaarbare) pijn in tanden of kiezen
-sinusklachten
-TOC=Thoracic Outlet Sydroom (=symptomen die veroorzaakt worden door
  beklemming van zenuwen en bloedvaten naar de arm: zoals pijn,  gevoelloosheid,
  zwelling, tintelingen, brandend gevoel in arm of hand)
-ademhalingsproblemen, flauw vallen, duizeligheid, pijn in de borst.
-menstruatiepijn
-fantoompijn
-TENS / RSI
-bedplassen
-groeipijn
-bekkenproblemen/ pijn
-gevoelige borsten en/ of tepels
-peesontstekingen/ tendinitis
-tennis- golf elleboog
-kramp in de tenen of kuiten
-onrustige benen
-compartiment syndroom
-frozen shoulder
-hielspoor
-piriformis syndroom / ischias achtige klachten
-lage rug klachten / lumbago
-schouder impingement (=inklemming)
-carpaal tunnelsyndroom
-schrijverskramp
-syndroom van Quervain/ Quervain-peesschedeontsteking (=ontsteking van de
  duimspieren: m.abductor pollicis longus=lange duim abductor en  m.extensor pollicis
  brevis=korte duimstrekker, deze lopen samen door een peesschede, die vernauwd
  kan zijn, waardoor inklemming en irritatie ontstaat)