APS versnelt herstel en verhoogt sportieve prestaties !

In geval van sportblessures is het mogelijk om na enkele minuten behandeling een uitval
van enkele weken te voorkomen. Een sporter is vaak in goede conditie en dit is gunstig bij
behandeling met APS. De therapie is in de sportwereld dan ook belangrijk omdat het 
de mogelijkheden voor de sporter kan vergroten. Op een gezonde manier worden de eventuele
blessures behandeld.
 
lage rugpijn aps

Preventieve behandeling
 
Maar ook als preventieve behandeling wordt het lichaam fysiek op peil gehouden met de
APS behandeling. Zo kan het lichaam als voorbereiding bij de warming-up of cooling-down
gebruikt worden. Dit om de kans op blessures te verkleinen.

Bij welke blessures?

APS kan o.a. bij de volgende blessures prima toegepast worden:

    Achillespeesblessure    

    Botbreuken   

    Enkelverzwikking/verstuiking    

    Hamstring blessure   

    Knieblessure   

    Liesblessure   

    Polsblessure   

    Lage rugklachten

    Scheenbeenirritatie    

    Schouderpeesontsteking    

    Tenniselleboog   

    Zweepslag

   

     etc... 
 
 
Situatie 1 :                                 Situatie 2 :                    Situatie 3 :                            Situatie 4 :
Dit is voor de behandeling,        In deze situatie zijn      Dit is 5 minuten na de         Dit is 10 minuten na
er zijn duidelijk hotspots te       de elektroden op de       behandeling, we zien een    de behandeling en er
zien op deze thermofoto.            knie aangebracht en    duidelijke vermindering       is duidelijk te zien
Deze hotspots zijn de plaatsen   wordt de behandeling   van de hotspot en tevens      dat de hotspots bijna
waar de onsteking zit en dus     uitgevoerd.                    zien we een verplaatsing     verdwenen zijn en dat
ook de pijn.                                                                       in de richting v/h lichaam.  het lichaam de
                                                                                                                                         probleemstoffen
                                                                                                                                         heeft afgevoerd.